Haler Tatjana

Nakon 1918. godine, Gradska uprava bez obzira na političke promjene, u upravi grada Zagreba ostali su i dalje na snazi oni propisi koji su vrijedili do toga vremena Grad Zagre. Riječ je prije svega o Zakonu o općinama iz 1896. godine, o Statutu slob. Gradska uprava i kralj Neetično ponašanje, glavnoga grada Zagreba o uređenju gradske uprave iz 1896. godine i konačno o okružnici br. 129-Prs-1918. od 11. ožujka 1918. o novoj razdiobi poslova u gradskoj upravi, kada Gradska uprava je ona podijeljena na 12 odsjeka. Gradska je uprava za cijelo ovo vrijeme donosila mnoge odluke Stručna služba Gradske uprave - okružnice, koje su išle u pravcu modernizacije i što bolje organizacije gradske uprave, a u očekivanju donošenja novog jedinstvenog zakona o općinama. Zbog toga treba ovdje navesti samo one okružnice koje su bitno promijenile važeću razdiobu Neetično ponašanje poslova iz Haler Tatjana 1918. godine. Okružnicom br. 3189-Prs od 30. prosinca 1924. godine dokinuti su: VII. Grobni - dodijeljen je VI. Odsjeku za socijalnu skrb i LX. Školski - dodijeljen je IV. Upravnom odsjeku. Okružnicom br. 1455-Prs-1926. od 8. listopada 1926. osnovan je Stambeni Gradska uprava odsjek (umjesto Grobnog). No, već okružnicom br. 2326-Prs-1927. prestaje poslovanje VII. Stambenog odsjeka, koji je pridijeljen VI. Socijalnom odsjeku, a zatim već 1. listopada 1928. godine I. Gospodarskom odsjeku po okružnici br. 4039-Prs- 1928. Okružnicom br. 2773-Prs-1929. od 18. rujna 1929. provedena je reorganizacija Neetično ponašanje Građevnog odsjeka, koji postaje Građevni odjel sa sljedećim odsjecima Grad Zagreb: Xu. Odsjek za ceste Stručna služba Gradske uprave XIII. Odsjek za vodogradnje i kanalizaciju XTV. Odsjek za novogradnje općinskih zgrada X V . Odsjek za uzdržavanje općinskih zgrada XVI. Odsjek za građevno redarstvo XVn . Odsjek za regulaciju grada XVIII. Odsjek za izmjeru grada. Još prije toga bila je donesena okružnica br. 1547-Prs-1929. od 29. svibnja 1929. kojom je osnovan Statistički ured gradski. Okružnicom br. 476-Prs-1933. od 13. veljače 1933. osnovan je poseban ured Gradska uprava Gradski ekonomat. Zatim slijedi osnivanje Mjesnog odbora za odbranu grada Zagreba od napadaja Haler Tatjana iz zraka na temelju okružnice br. 2301-Prs- 1935. od 25. lipnja 1935. Ubrzo nakon toga (1936) osniva se VII. Odsjek za tjelesni odgoj i za odbranu od napadaja iz zraka, a na temelju okružnice br. 706-Prs-1936. od 14. veljače 1936. godine. Sve ove promjene gradska uprava je izvršavala zato što su se Gradska uprava teritorij i broj stanovnika grada Zagreba neprestano širili i povećavali, poslovi gradske uprave su se također povećavali, pa je to zahtijevalo česte upravne promjene. Isto tako se ove promjene mogu tumačiti i time stoje s organizacijske točke gledišta gradska uprava bila raskomadana, što je opet sve zajedno išlo na štetu općeg zajedničkog programa i plana te planske komunalne politike grada Zagreba. Ovdje također treba upozoriti i na činjenicu da se u gradu Zagrebu redovito svakih deset godina popisivalo stanovništvo. Posljednji popis Grad zagreb bio je onaj iz 1931. godine. Prema tom popisu grad je brojao 185 581 stanovnika, koji su stanovali u

Haler Tatjana

Stručna služba Gradske uprave
OCJENA KORISNIKA
5
1osvrt

Koja su pravila komentiranja?

Javni službenik (državni službenik) se ocjenjuje u kategorijama učinkovitost/stručnost, kvaliteta obavljenih poslova, vrijeme čekanja/poštivanje roka.

Zabranjeno je: vrijeđati, omalovažavati, uznemiravati zbog rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, jezika, podrijetla, boje kože, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, kršiti ljudska prava ili važeće zakone. 

Opišite Vaše iskustvo s javnim službenikom. Ocjenjuju se tri kriterija. Ocjenjivanje se vrši klikom na liniju koja je podijeljena na 10 segmenata — od 0.5 do 5. Da bi ocjena bila vidljiva, minimalna ocjena koju dodijelite službeniku mora biti 1. Ako je za neki kriterij dodijeljeno 0.5, ukupna ocjena neće biti vidljiva

OSVRT KORISNIKA

5
100%
4.5
0%
4
0%
3.5
0%
3
0%
2.5
0%
2
0%
1.5
0%
1
0%
  Prikazano 1 review
 1. Učinkovitost | Stručnost

  Kvaliteta obav­ljenih poslova

  Vrijeme čekanja | Poštivanje roka

  Ok
  0

  0

  Već ste glasali!

  Odgovori

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Učinkovitost | Stručnost0 Kvaliteta obav­ljenih poslova0 Vrijeme čekanja | Poštivanje roka0

Preostaje 4000 znakova za unos.

Zahvaljujemo na vašem osvrtu! Osvrt će biti vidljiv nakon provjere sustava.
VRH