UVJETI KORIŠTENJA

1. Temeljne odredbe

1.1. Ovim općim pravilima i uvjetima korištenja (u daljenjem tekst: Uvjeti) uređuju se odnosi između Ocijeni.EU i svih povezanih poddomena i web stranica te aplikacija s jedne strane i korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Korisnik) s druge strane.

1.1.1. Pristupanjem i korištenjem usluga Ocijeni.EU prihvaćate odredbe ovih Uvjeta i ulazite u ugovorni odnos između vas i Ocijeni.EU.

1.1.2. Korisnik koji se ne slaže s Uvjetima, ne smije pristupati uslugama i koristiti ih.

1.1.3. Ovi Uvjeti zamjenjuju sve prijašnje ugovore ili sporazume između Ocijeni.EU i Korisnika.

1.1.4. Ocijeni.EU može trenutno prekinuti ove Uvjete ili pružanje usluga u vezi s vama ili općenito prestati nuditi ili zabraniti pristup svim povezanim poddomenama i web stranica te aplikacijama u bilo kojem njihovom dijelu, u bilo kojem trenutku te iz bilo kojeg razloga.

1.1.5. Ocijeni.EU zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

1.2. Pravila i uvjeti korištenja vrijede za internetski portal https://ocijeni.eu sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama (u daljnjem tekstu: web servis).

1.3. Ocijeni.EU nudi slobodan pristup oglasim za posao, objavi životopisa, pretraživanju poslodavaca, plaćama i savjetima za karijeru.

1.3.1. Korisnik je svaka fizička osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web servisa, što podrazumijeva neregistrirane korisnike i registrirane korisnike te pravne osobe koje se na osnovi ugovornog odnosa koriste web servisom.

1.5. Sadržaj web servisa sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane korisnika te posjetitelja, te linkova na vanjske stranice. Sadržaj prema ovim Uvjetima se odnosi na komentare, osvrte, forumske poruke, kritike, recenzijske tekstove, ocijene, tekstove, dokumente, fotografije, video, audio, glazbena djela, računalne kodove, softver, aplikacije, baze podataka te ostale uobičajen audiovizualne sadržaje.

1.6. Korisnici su dužni redovito čitati Uvjete, te se smatra da su Korisnici kontinuiranim korištenjem web servisa, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima, te da su ih razumjeli u cijelosti i da iste prihvaćaju.

1.7. Ocijeni.EU može Izgled i sadržaj web servisa te Uvjete iz određenih razloga mijenjati, a o čemu će Korisnik biti obaviješten na početnoj stranici web servisa.

1.7.1. Smatra se da je Korisnik suglasan s izmijenjenim Uvjetima ako iste izričito prihvati ili nastavi koristiti usluge web servisa.

1.7.2. Smatra se da je Korisnik suglasan s izmijenjenim Uvjetima ako ako u roku od 8 (osam) dana od stupanja na snagu istih ne obavijesti Ocijeni.EU da ne prihvaća Uvjete.

1.8. Web servis sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Korištenjem sadržaja web servisa Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja te se obvezuje koristiti sadržaj isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost, te se Ocijeni.EU ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem. Svi posjetitelji imaju pravo koristiti sadržaje web servisa, ukoliko ne krše ove Uvjete.

1.9. Niti jedan dio web servisa ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

1.10. Ocijeni.EU pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge web servisa u svako doba, uključivo i pristup web servisu. Ocijeni.EU pridržava pravo djelomično ili u potpunosti ograničiti pružanje određenih usluga web servisa u slučaju kršenja odredbi Uvjeta.

1.11. Pristup web servisu i svim njegovim sadržajima dozvoljen je isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje web servisa od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Ocijeni.EU ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

2. Sadržaj Ocijeni.EU

2.1. Nositelj svih prava iskorištavanja i ostalih prava na sadržaju web servisa je Ocijeni.EU. Određeni sadržaj može biti preuzet ili kreiran od strane korisnika, u kojem slučaju Ocijeni.EU ne odgovara za netočnosti, greške te eventualnu štetu koja proizlazi iz takvog sadržaja. Ocijeni.EU ne odgovora za bilo koji oblik štete koji je nastao neovlaštenom i/ili nepravilnom uporabom i/ili zlouporabom web servisa od strane korisnika.

2.2. Sadržaji objavljeni na web servisu ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima, bez prethodnog pisanog dopuštenja Ocijeni.EU.

2.3. Sadržaj te audiovizualni identitet zaštićeni su u skladu s pozitivnopravnim Zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, a posebno Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj te vizualni identitet, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog pisanog odobrenja Ocijeni.EU.

2.4. Usluge web servisa zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe, bez pisanog odobrenja Ocijeni.EU. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu osim za osobnu uporabu izričito je zabranjena. Osobito je zabranjeno korištenja web servisa na način da se pristup istome može vršiti putem druge stranice ili portala putem linka ili na drugi sličan način koji omogućava da se web servisi otvaraju unutar tuđe domene, portala ili stranice, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Ocijeni.EU.

2.5. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja web servisa, Ocijeni.EU pridržava pravo potraživati naknadu imovinske i/ili neimovinske štete te zaštititi svoja prava i pravne interese pred nadležnim sudom i/ili javnopravnim tijelom te drugim tijelom u skladu sa pozitivnopravnim propisima Republike Hrvatske.

2.6. Ocijeni.EU ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka na web servisu.

2.7. Web servis sadrži linkove na internetske stranice drugih poslužitelja. Ocijeni.EU ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Ocijeni.EU će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

2.8. Sadržaj dostupan je samo putem pretraživanja pojedinačnog korisnika i samo za onu količinu podataka koji se pojedinačnim pretraživanjem mogu učiniti dostupnim. Svako drugo pretraživanje i vađenje podataka kojim se zaobilazi redovna procedura ulaska u zaštićenu bazu podataka web servisa (putem programa za brzo vađenje velikog broja podataka u kratkom vremenskom intervalu i sl.), predstavlja povredu zaštićenog prava za što se odgovara materijalno, kazneno i/ili prekršajno.

3. Sadržaj kreiran od strane korisnika

3.1. Korištenjem web servisa korisnik prima na znanje i pristaje da svaki sadržaj koji je učinio dostupnim na web servisu podložan uporabi i slobodnom korištenju od strane Ocijeni.EU na način da se isti može uređivati, prerađivati, ukloniti djelomično ili u cijelosti, modificirati, objaviti i/ili prenijeti na bilo koji način i u bilo kojem formatu uključivo sve u skladu s ovim Uvjetima.

3.2. Smatra se da svaka dostava sadržaja kreiranog od strane korisnika web servisa kao i svaka objava ili na drugi način omogućavanje dostupnim javnosti sadržaja putem web servisa ili dostavom Ocijeni.EU određenog sadržaja predstavlja korisnikov prihvat ponude Ocijeni.EU, za sklapanje pravnog posla prema uvjetima sadržanim u ovim Uvjetima, a predmet kojeg pravnog posla je ustupanje tog korisničkog sadržaja i prijenos prava na istom u korist Ocijeni.EU, bez plaćanja posebne naknade, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena prethodnim pisanim odobrenjem Ocijeni.EU.

3.3. Korisnik jamči da mu pripadaju sva prava na sadržaju koji dostavlja Ocijeni.EU te da na istom ne postoje prava trećih koja umanjuju ili bi mogla umanjivati prava koja Ocijeni.EU stječe na tom sadržaju. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema Ocijeni.EU koji su po bilo kojem osnovu vezani uz dostavljeni sadržaj, Korisnik se obvezuje poduzeti sve radnje da spriječi ili otkloni štetu (neimovinsku ili imovinsku), te se obvezuje trećim osobama u pisanom obliku dati sve potrebne izjave da je Ocijeni.EU predmetnim sadržajem raspolagao u dobroj namjeri i nije imao razloga sumnjati da Korisniku ne pripadaju prava na sadržaju.

3.4. Korisnik izričito prihvaća pravila komentiranja utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu sadržaja web servisa.

3.5. Pravila komentiranja su sljedeća: – Zabranjeno je psovanje, vrijeđanje, omalovažavanje, napad na druge korisnike, – Zabranjen je govor mržnje, diskriminacija, difamacija i izražavanje netolerancije, – Zabranjeno je objavljivanje lažnih sadržaja s ciljem zavaravanja ili klevete, te namjerno provociranje drugih korisnika, – Zabranjeno je prikupljanje i objavljivanje osobnih podataka, – Zabranjeno je oglašavanje, netematski sadržaj, spam, kršenje autorskih prava, – Zabranjeno je pisanje drugim jezikom i pismom osim hrvatskog jezika i latiničnog pisma , – Zabranjeno je iznositi poslovne tajne.

3.6. Korisnik izričito prihvaća pravila ocjenjivanja poslodavaca utvrđena ovim Uvjetima a vezano za svako korištenje i/ili uporabu sadržaja web servisa. Poslodavac prema ovim Uvjetima je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu u Republici Hrvatskoj. Ocjenjivanje prema ovim Uvjetima predstavlja osobni stav korisnika i dio su korisnikove slobode izražavanja, te ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način. Stav je relativno trajan odnos korisnika prema poslodavcu, koji se očituje kao tendencija da se misli, osjeća i ponaša na određeni način, odnosno načelo kojega se korisnik drži te njegovo uvjerenje.

3.6.1. Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta izričito izjavljuje da su radnje iskazivanja stava, ocjenjivanje i komentiranje poslodavaca na web servisu u cijelosti samostalne i neovisne od Ocijeni.EU te da se Ocijeni.EU ni na koji način ne može smatrati odgovornim za iskazivanje stava, ocjenjivanje i komentiranje poduzeto od strane Korisnika.

3.6.2. Ocijeni.EU nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje objavljuju Korisnici. Za sve sadržaje obavljene pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

3.6.3. Korisnik je dužan odmah prijaviti Ocijeni.EU neovlašteno korištenje njegovog računa. Ocijeni.EU se ne može smatrati odgovornim za neovlašteno korištenje računa Korisnika, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

3.6.4. Ocijeni.EU se ne može ni na koji način smatrati odgovornim za sadržaj teksta kojeg objavljuje Korisnik budući da je isti u potpunosti unesen i objavljuje od strane Korisnika bez utjecaja Ocijeni.EU.

3.6.5. Ocijeni.EU nudi Korisniku da svoj stav izrazi slobodno i subjektivno, poštujući pritom pravila komentiranja, zbog čega se isti stavovi smatraju isključivo kao stavovi samog Korisnika.

3.7.1. Korisnik prihvaćanjem ovih Uvjeta izričito izjavljuje da su radnje iskazivanja stava, ocjenjivanje i komentiranje poslodavaca na web servisu u cijelosti samostalne i neovisne od Ocijeni.EU te da se Ocijeni.EU ni na koji način ne može smatrati odgovornim za iskazivanje stava, ocjenjivanje i komentiranje poduzeto od strane Korisnika.

3.7.2. Ocijeni.EU nije ni na koji način odgovoran za sadržaje koje objavljuju Korisnici. Za sve sadržaje obavljene pod pojedinim loginom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi.

3.7.3. Korisnik je dužan odmah prijaviti Ocijeni.EU neovlašteno korištenje njegovog računa. Ocijeni.EU se ne može smatrati odgovornim za neovlašteno korištenje računa Korisnika, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

3.7.4. Ocijeni.EU se ne može ni na koji način smatrati odgovornim za sadržaj teksta kojeg objavljuje Korisnik budući da je isti u potpunosti unesen i objavljuje od strane Korisnika bez utjecaja Ocijeni.EU.

3.7.5. Ocijeni.EU nudi Korisniku da svoj stav izrazi slobodno i subjektivno, poštujući pritom pravila komentiranja, zbog čega se isti stavovi smatraju isključivo kao stavovi samog Korisnika.

3.8. Korisnik je osobno odgovoran za svoj sadržaj koji objavljuje ili čini dostupnim na web servisu, budući da Ocijeni.EU ne može kontrolirati i/ili revidirati svaku objavu korisnika niti odgovara za sadržaj iste.

3.9. Ocijeni.EU pridržava pravo ukloniti, premjestiti i/ili urediti svaku objavu koja po njegovoj slobodnoj ocjeni predstavlja kršenje ovih Uvjeta i pravila komentiranja te ocjenjivanja. U slučaju teškog ili učestalog kršenja Uvjeta, Ocijeni.EU pridržava pravo izbrisati korisnika iz arhive čime će se automatski izbrisati svi njegovi prethodni komentari te ocjene.

3.10. Korištenjem sadržaja web servisa pristajete da naše Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s Uvjetima koji se primjenjuju. Budući da naš nadzor nije sustavan, ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na web servisu biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih Uvjeta ili dostupni, niti jamčimo za podrijetlo takvih sadržaja.

3.11. U slučaju objave sadržaja kojima se narušava osnovna koncepcija i smisao web servisa i koji pri tome uzrokuju ili bi mogli uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, a bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uvjetima ili ne, pridržavamo pravo da ih uklonimo bez objašnjenja, a sve ovisno o našoj procjeni situacije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju stranice radi unapređenja i transparentnosti tržišta rada i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrirali iz pogrešnih namjera. Pozivamo korisnike da nam javite ako prilikom korištenja web servisa uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja.

3.12. Ukoliko utvrdimo da je sadržaj koji korisnik objavi u suprotnosti s Uvjetima koji se primjenjuju, naše Uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti.

3.13. Ukoliko u bilo kojem trenutku korisnik želi promijeniti ili izbrisati svoje sadržaje koji su dozvoljeni Uvjetima, a na koje više ne možete utjecati potrebno je poslati upit na glavnu e-poštu s detaljnim objašnjenjem razloga za brisanje koje će Uredništvo razmotriti i poslati Korisniku informaciju o svojoj odluci da li će usvojiti zahtjev Korisnika.

3.14. Na web servisu bit će objavljeni podaci o našim partnerima i njihovim proizvodima, odnosno uslugama te natječajima za poslove te linkova na njihove internetske stranice. Naše Uredništvo zadržava pravo nadzirati jesu li sadržaji naših partnera u skladu s Uvjetima i zakonskim propisima. No, ne jamčimo za istinitost, sadržaj, dostupnost ili podrijetlo takvih sadržaja, budući da naš nadzor nije kontinuiran niti vršimo kontrolu sadržaja. Objavljivanje sadržaja naših partnera na web servisu ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način. Do najveće mjere dopuštene važećim zakonskim propisima otklanjamo našu odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu drugim korisnicima i trećim osobama u svezi s korištenjem ili s pouzdavanjem u bilo koji sadržaj naših partnera, kao i proizvode ili usluge dostupne od naših partnera. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za sadržaje naših partnera, molimo da se obratite našem Uredništvu putem glavne e-pošte.

4. Registracija

4.1. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove Uvjete te nam dopustite da vaše osobne podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našim Uvjetima. Nakon izvršene registracije dobivate vlastiti korisnički račun.

4.2. U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka. Pri kreiranju korisničkog računa nije dozvoljena uporaba neprimjerenih korisničkih imena. Svaki korisnik ima pravo otvoriti jedan korisnički račun, osim ako mu Ocijeni.EU ne dozvoli otvaranje novog. Web servis može prilikom korištenja prikupiti i druge podatke (IP adresu, vrstu uređaja, vrijeme pristupa, transakcije, geolokaciju i sl.) kojima se koristi radi poboljšanja iskustva korisnika, sprječavanja prijevara i statističke analize. Naglašavamo da, ni u kojem slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka.

4.3. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim računom. Ocijeni.EU ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke. Ako uočite neautorizirano korištenje vašeg korisničkog računa, odnosno njegovu zlouporabu, molimo da o tome odmah obavijestite naše Uredništvo putem naše glavne e-pošte.

4.4. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

4.5. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Ocijeni.EU zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez prethodne najave i obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

4.6. Ocijeni.EU je ovlašten u svakom trenutku s popisa korisnika brisati one Korisnike koji krše ove Uvjete ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad web servisa.

4.7. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na web servis putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na web servisu te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka.

5. Zaštita privatnosti i osobnih podataka

5.1. Ocijeni.EU se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web servisa, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

5.2. Ocijeni.EU čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke te se njima koristi samo do isteka poslovne potrebe i u skladu sa zakonskim obvezama, a oni mogu biti proslijeđeni isključivo mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.

5.3. Ocijeni.EU pridržava pravo prikupljanja, obrade i objave podataka o korisnicima koji se odnose na način uporabe web servisa te statističke pokazatelje, ali isključivo bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

5.4. Web servis prikuplja i bilježi podatke o “Internet Protocol – (IP)” adresi korisnika za potrebe sistemskog administriranja i unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.

5.5. Ocijeni.EU će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja web servisa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Ocijeni.EU koristit će isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge web servisa te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

5.6. Ocijeni.EU može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa, životopis, plaća samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi web servisu. Ocijeni.EU će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika, traženja oglasa za posao za korisnika kao i daljnjeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih usluga web servisa.

5.7. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

5.8. Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo temeljem Vaših izričitih privola za slijedeće svrhe: 1. Da vas obavijestimo o informacijama o oglasima za posao, poslodavcima, plaćama, savjetima i slično. 2. Da vas upitamo za dodatnih informacije u vezi recenzije o poslodavcu.

5.9. Vi imate pravo na informacije o obradi Vaših osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz Vašu privolu (moguće je da neke podatke moramo zadržati temeljem zakonskih odredaba); izmjenu, ispravak ili dopunu Vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje Vaših osobnih podataka kada više nisu potrebni za navedene svrhe; zahtijevati prebacivanje Vaših osobnih podataka; podnošenje prigovora putem obrasca na stranici https://ocijeni.eu.

5.10. Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo. Smatramo da našu svrhu obavještavanja o poslovima, poslodavcima i plaćama za koje ste zainteresirani korisno vršimo tijekom 3 godine od Vaše zadnje aktivnosti na našim stranicama ili kontakta putem maila. Nakon toga podaci će se trajno i potpuno izbrisati. Za obradu u statističke svrhe za koju ste nam dali Vašu izričitu privolu smatramo da je to vrijeme od 10 godina od Vaše posljednje aktivnosti na stranicama https://ocijeni.eu. Nakon toga podaci će se trajno i potpuno izbrisati.

6. Cookies

6.1. Kako bi web servisi imali sve funkcionalnosti, na računalo korisnika pohranjuje se malena količinu podataka tzv. “Cookies”. Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika od stranice web servisa koju posjetite.

6.2. Kolačići pohranjuju postavke za web stranicu. Prilikom sljedećeg korištenja internet preglednik šalje natrag cookie koji pripadaju toj stranici.

6.3. Odabirom opcije “slažem se” korisnik pristaje na uporabu Cookie-a.

6.4. Oglasi trećih strana ili druge oglašivačke mreže također se mogu koristiti kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na ovom portalu ili za mjerenje učinkovitosti i drugih parametara koji će biti određeni u njihovim pravilima o privatnosti. Korisnici su upoznati da pravila o privatnosti trećih strana mogu biti bitno drukčija od Uvjeta web servisa. Ocijeni.EU nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima kojima se mogu koristiti treće strane oglašivača, što korisnici prihvaćaju.

6.5. Usluge vanjskih servisa za praćenje ponašanja korisnika (primjerice: Google Analitics alati) također se mogu koristiti kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na ovom portalu ili za mjerenje učinkovitosti i drugih parametara koji će biti određeni u njihovim pravilima o privatnosti. Korisnici su upoznati da pravila o privatnosti trećih strana mogu biti bitno drukčija od Uvjeta web servisa. Ocijeni.EU nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima kojima se mogu koristiti treće strane oglašivača, što korisnici prihvaćaju.

© 2022

VRH